Historik

Swerim är ett relativt nybildat industriforskningsinstitut (2018), men har en lång tradition och erfarenhet.

Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB bildade 2018 metallforskningsinstitutet Swerim, ett nytt forskningsinstitut med fokus på gruv-, mineral-, stål- och metallforskning, med verksamhet i Luleå och Stockholm. Övrig verksamhet inom Swerea-koncernen införlivades samtidigt med RISE Research Institutes of Sweden.

Metallografiska institutet

Efterfrågan på stål efter första världskriget var en bidragande orsak till grundandet av Sveriges första forskningsinstitut, Metallografiska institutet år 1923. Detta skulle så småningom bli Institutet för Metallforskning, som sedan gick samman med Korrosionsinstitutet under namnet KIMAB som kom att bli en del av Swerea-koncernen (2008) under namnet Swerea KIMAB, tillsammans med tre andra institut (IVF, SICOMP och SWECAST). 

Metallurgiska Forskningsstationen

I december 1960 lämnade Jernkontoret in en remiss angående en fond för att med malmvinstmedel främja naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Detta var första gången det lades ett förslag om att ha en svensk järnhantering med en gemensam metallurgisk forskningsstation. Tre år senare bildades Metallurgiska Forskningsstationen (1963). Namnet ändrades till MEFOS − Stiftelsen för Metallurgisk Forskning år 2002 efter ett beslut om att industriforskningsinstituten ska bolagiseras. MEFOS blir ett intressebolag i Swerea-koncernen 2009 och byter namn till Swerea MEFOS. Ytterligare några år senare (2012) blir Swerea MEFOS ett helägt dotterbolag till Swerea. 

Bild ovan: Ägarrepresentanter för Swerea AB skriver under avtalet för metallforskningsinstitutet Swerim.

Carl Benedicks utanför Metallografiska institutet, 1920-tal

Foto: Metallografiska institutets förste föreståndare, Carl Benedicks, utanför institutet på Drottninggatan i Stockholm (1920-talet).

Invigning av Metallurgiska Forskningsstationen (MEFOS) 1963.

Foto: Invigning av Metallurgiska forskningsstationen (MEFOS) 1963 i Luleå.