Bolagsstyrning

Swerim har ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till våra fyra affärsområden: Materialutveckling, Produktionsteknik, Metallurgi samt Pilot och demo.

Industriförankrad forskning 

Swerim driver tre forskningsprogram som styrs av tre programråd. Rådens syfte är att ansvara för att forskningsverksamheten förankras hos de industriföretag som står bakom ägarna i Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM) respektive Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (MEFOR).