Stort steg på vägen mot koldioxidneutral tillverkning av ferrokrom

För första gången har framgångsrika försök kunnat påvisa att biokol fungerar som reduktionsmedel vid tillverkning av ferrokrom (FeCr).

The project team.

Legeringen ferrokrom är en viktig del för tillverkning av rostfritt stål och specialstål, inte minst till komponenter nödvändiga för den gröna energiomställningen, till exempel till vindkraftverk. Målet att även tillverkningen av legeringen ska bli koldioxidneutral är uttalat, men det är en utmaning då vätgas inte fungerar i processen. 

– Biokol som reduktionsmedel är den teknologi som vi idag bedömer snabbast skulle kunna få ned avtrycken inom vår FeCr-tillverkning, säger Annelie Papadopoulos, chef för processmetallurgi och hållbarhet hos Vargöns Alloys AB, en av Europas största tillverkare av ferrokrom.

Under två år har ett forskningsprojekt bedrivits, med Elsayed Mousa vid forskningsinstitutet Swerim som projektledare. Projektet är nu i slutskedet och projektledaren är nöjd med resultaten.

– Vi har kunnat ersätta ungefär 20 procent av den fossila koksen med biokol i våra försök, konstaterar Elsayed Mousa. Han hyllar samarbetet mellan forskningsprojektets partners: Vargön Alloys AB, samt Envigas, tillverkare av biokol. Forskningsprojektet som pågått i två har finansierats av Energimyndigheten. Även Annelie Papadopoulos är nöjd:

– Det är klart att de här försöken är ett viktigt steg i vår roadmap för att bli koldioxidneutrala senast 2045.

Efter försök i laboratorium och med tekniska skalor hos Swerim skalades det upp rejält genom användning av 350 ton biokolsbriketter som reduktionsmedel i en av legeringsugnarna hos Vargöns Alloys AB. Med tanke på storskaligheten och det framgångsrika resultatet är projektledare Elsayed Mousa hoppfull inför möjligheten att snabbt kunna implementera metoden i industrin och på sikt utöka andelen biokol i produktionen, från försökets 20 procent. 

– På sikt finns möjligheter att helt ersätta det fossila reduktionsmedlet med biokol vid tillverkningen av FeCr. 

Annelie Papadopoulos ser dock en tröskel att ta sig över:

– En utmaning är tillgången till biokol och till rimliga priser. Idag finns ingen fullskalig produktionsanläggning för biokol men vi har kontakt med ett flertal intressenter som befinner sig i uppskalningsfasen och det ser lovande ut. Inom några år har vi säkert kontinuerlig inblandning av biokol i vår industriella produktion.