Metallbearbetning

För att konkurrera internationellt krävs svensk spetskompetens och kontinuerlig utveckling inom valsning och smidning. På Swerim utvecklar vi tekniker och bygger ökad kunskap för att bättre förstå koppling mellan process och produktegenskaper.

Genom simulering med termomekaniskt kopplade modeller återskapar vi verklighetens metallbearetning och identifierar och löser problem i produktionsprocesser, till exempel vid värmning, valsning, smide, plåtformning och härdning.

Materialanalys

Materialanalyser (materialprovning), inklusive tester med Gleeble, ger indata för korrekta beräkningar. Vi använder matematiska verktyg som FEM eller CFD och ett antal kommersiella eller egenutvecklade programvaror. Modellering är ett komplicerat hantverk som bygger på djup kunskap om processen in i minsta detalj. Våra erfarna forskare väljer ut de relevanta parametrarna.

Processkontroll

Den stora utmaningen inom mätteknik och processkontroll är att med stor noggrannhet styra och kontrollera processen, gärna beröringsfritt, i realtid. Swerim erbjuder hög kompetens om analys och utvärdering av processer för metallbearbetning. Det kombinerar vi med avancerad kunskap om mätning och analys av processdata.

Test- och pilotanläggningar för metallbearbetning

I Swerim pilotanläggningar finns testutrustning för olika typer av metallbearbetning, till exempel ämnesframställning, värmning, plåtpressning, varm- och kallvalsning, smide samt slipning. Testverksamhet kännetecknas av hög sekretess, processkunnig personal, hög flexibilitet samt avancerad mätteknik.

Kontakt och mer information