SenSoRe – Sensorer och sortering för innovativ återvinning

En testbädd där företag kan testa, verifiera eller utveckla sorteringstekniker inom återvinning. Det är en unik testbädd för industrin med både ett nätverk och en fysisk anläggning.

SenSoRe uppkom med utgångspunkt att samhället behöver implementera nya tekniker för en mer effektiv sortering och snabb analys för automatisk återvinning av avfall och skrot.  Grunden till SenSoRe är ett samverkansprojekt inom Vinnova: Testbäddar för miljöteknik.

Sensors

Testbädden SenSoRe

  • Stärker teknikbolagens möjligheter till en ny marknad inom återvinning och att tillgängliggöra tekniska lösningar till återvinnare med behov av nya processtekniker.
  • Ger ett utökat nätverk och stärka relationer mellan internationella aktörer inom återvinning och teknik.
  • Ökar funktionell materialåtervinning där materialens egenskaper tas till vara i större utsträckning.
  • Ökar avgiftningen i kretsloppet genom att olämpliga ämnen tas ur materialströmmarna.
  • Ger möjlighet att återvinna/kvalitetskontrollera/sortera t.ex. metaller, plaster, WEE, textiler, vätskor, trä etc.
  • Bidrar till en mer kostnadseffektiv materialåtervinning, vilket gör att sekundära råvaror blir ett mer attraktivt material gentemot primära råvaror och med ökad materialåtervinning som följd.

SenSoRe – en neutral plattform och testmiljö

Testbädden SenSoRe (sensorer och sortering för innovativ återvinning) lanserades i maj 2019 och är en neutral plattform och testmiljö inom analys- och sorteringstekniker för materialåtervinning. Det är en plattform för att främja samverkan och innovation mellan aktörer längs hela värdekedjan: från komponenttillverkare till producenter!

Testbädden är tillgänglig och öppen för företag och användningsområdet är inte begränsat till test av en enda specifik produkt, tjänst eller process.

Den unika med SenSoRe är att det är en testbädd där nya analys- och sorteringstekniker kan utvecklas, kombineras och testas i en industrilik miljö, med realistiska flödeshastigheter, fallmönster på transportband och med statistiskt signifikanta mätvolymer. Det är en innovativ mötesplats där industri, akademi och andra organisationer utbyter erfarenheter, möts, diskuterar utmaningar och möjligheter!

Omvärldsbevakning

Som medlem i nätverket håller du dig uppdaterad om nyheter och pågående initiativ, ökar din kunskap om sensortekniker, cirkulärt tänkande, återvinning, lagstiftning och mer.

Du får också tillgång till omvärldsbevakning och kompetens som:

  • Nyheter om pågående initiativ, projekt, projektfinansieringsmöjligheter
  • Ny kunskap och resultat från genomförda projekt
  • Ny teknik och nya metoder för sortering och återvinning av material

Våra test- och demoanläggningar