Produktutveckling för metalliska material

Är ni i behov av att förnya eller förbättra materialet i er produkt? Tillsammans med vår kompetens och utrustning i våra laboratorier kan vi hjälpa er med materialval, produktprovning, Ecodesign, LCA, hållfasthetsmodellering och tillverkningssimulering.

På Swerim har vi expertkunskap inom ett flertal tillverkningsmetoder, bland annat bearbetning, plåtformning, värmebehandling och svetsning. Vi kan hjälpa dig på ett eller flera steg på vägen till att förbättra din produkt.

Vi kan hjälpa dig från idé till ny eller förbättrad produkt.

Fem steg till ny eller förbättrad produkt

1. Idé om en ny produkt eller förändring

Har du någon idé om hur du skulle vilja förändra din produkt? Det kan handla om allt från minskad vikt och ökad prestanda till billigare produktion eller mer tilltalande design. Vi hjälper dig hela vägen.

2. Prototyp – tillverkning och materialval

Redan i ett tidigt stadie är det viktigt att välja rätt material för rätt syfte och som kommer att fungera i produktion. På Swerim kan vi hjälpa dig att se både delarna och helheten för att du ska lyckas med din tillverkning.

3. Utvärdering av produkt och tillverkningsprocess

Att ha kunskap om sin produkt och produktionsprocess är kritiskt för ett lyckat resultat. Vi hjälper dig att optimera allt från processparametrar till lastfall och utformning. Vi jobbar mycket med kedjan från produktionsoptimering till haverianalyser.

4. Färdigt koncept och produkt

Nu har idén troligtvis blivit verklighet. Dock finns det flera steg kvar innan denna kan realiseras som en vinst i ditt företag. Vi kan utföra provning och utvärdering av färdig produkt.

5. Implementering på ditt företag

Att testa någonting i ett laboratorium ger mycket information, men kan skilja sig från produktion i en fabrik. Vi har kunskap om både processteknik och robotteknik samt lean produktion och automation. Vi hjälper dig att implementera din produktionsprocess på ditt företag.

– För oss har samarbetet med Swerim varit värdefullt, både i ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv, säger Tommy Tveter, VD Totech.

Våra test- och demoanläggningar