Nationellt centrum för forskning om väte för metalliska material

Vätgas som energibärare har stor potential för att omvandla metallurgisk industri, fordons- och energiindustri mot koldioxidneutralitet. För att stödja branschen har Swerim startat "National Hydrogen Research Center for Metallic Materials".

Vätgasteknik kommer att vara avgörande för att förverkliga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är därför viktigt att vi lär oss mer om hur väte påverkar metalliska material. Swerim har kunskapen och utrustningen och vi är väl insatta i kundernas krav. Dessutom pågår redan ett brett utbud av forskningsprojekt kring vätgas på Swerim i samarbete med industrin.

Vätets påverkan på metaller

Swerim utvecklar ständigt centrets läggning efter branschens behov. Vi testar mekaniska egenskaper i vätgasmiljöer i både Kista och Luleå.  Anläggningen, en av få i världen, stärker svensk industris konkurrensfördelar och möjliggöra kortare ledtider för verifiering av material och komponenter.

Olika tillämpningar kräver hantering av väte under olika tryck och temperaturer. Swerim möter industrins behov genom att erbjuda tester under både höga och låga temperaturer och tryck upp till 1000 bar.

Storskalig vätgasanläggning vid Swerim

Hallar för pilotanläggningar, Demoanläggning I, Demoanläggning II, Anläggning för gasrening, ATEX-zoner, Elektrolysator Gashållare Kemikaliestation, Verkstad (mekanisk, elektrisk och instrument); Förråd,  Järnväg and Huvudkontor.

Vårt forskningscenter är utrustat med toppmodern infrastruktur och innovativ teknik som möjliggör Key Performance Indicators (KPI:er) för industriella processer. Vår anläggning är den perfekta plattformen för att demonstrera och förfina er teknik för att ta er verksamhet till nya höjder. Vi är stolta över vår förmåga att ta emot och driva storskaliga pilot och demo för industrin.

Hallar för pilotanläggningar, Demoanläggning I, Demoanläggning II, Anläggning för gasrening, ATEX-zoner, Elektrolysator Gashållare Kemikaliestation, Verkstad (mekanisk, elektrisk och instrument); Förråd,  Järnväg and Huvudkontor.

Vårt forskningscenter är utrustat med toppmodern infrastruktur och innovativ teknik som möjliggör Key Performance Indicators (KPI:er) för industriella processer. Vår anläggning är den perfekta plattformen för att demonstrera och förfina er teknik för att ta er verksamhet till nya höjder. Vi är stolta över vår förmåga att ta emot och driva storskaliga pilot och demo för industrin.

Våra faciliteter inkluderar: 

 • En alkalisk elektrolysör med en kapacitet på 100 Nm3/h H2-produktion
 • Uppvärmningsugn med gångstråle som klarar 3 t/h
 • En dedikerad kompressor som erbjuder 800 Nm3/h kompression upp till 25 bar och mycket mer.
 • ATEX-zoner är nyckeln till att demonstrera storskalig gasbearbetning under industriella förhållanden. Swerim har flexibla användningszoner, med golvyta om 60-320 m2 och upp till 15 m höjd.
Mekanisk provning i vätgas.

Vår omfattande infrastruktur säkerställer att vi relativt enkelt kan möta och överträffa de mest krävande fallen. 

Mekanisk testning med vätgas

För att tillverka komponenter som ska användas säkert och tillförlitligt i vätgasrika miljöer krävs god kunskap om materialets prestanda i sådana miljöer – denna hittar du hos våra medarbetare. 

Testkapacitet 

 • Tensile testing
 • Slow Strain Rate Testing (SSRT)
 • Low Cycle Fatigue Testing (LCF)
 • High Cycle Fatigue Testing (HCF)
 • Thermo Mechanical Fatigue Testing (TMF)
 • Post-fracture analysis by SEM
 • Hydrogen quantification by TDMS
 • Temperature from -150 °C to 1200 °C
 • Gas pressure up to 1000 bar
 • Coming soon: H2 autoclave for fracture mechanics testing up to 1000 bars

Nyheter

Våra test- och demoanläggningar