Metaller

En stor del av verksamheten är inriktad på utveckling, tillverkning, användning och återvinning av metaller. Vi arbetar med tillverkare och användare av metalliska material och produkter och utvecklar både processer och material. Utmaningen kan vara energieffektivisering, livslängd, hållfasthet, korrosionsmotstånd etc.

Forskning och utveckling (FoU) sker i nära samarbete med stålindustrin och metallindustrin. Detta innefattar i huvudsak direkt forskning med industrin i samband med process- och legeringsutveckling, från gruvan till färdiga produkter och dess användning.

Forskningsprojekt och samarbetsprogram

Vi kombinerar våra experimentella resurser vad gäller provning och avancerad mikroskopering med våra beräkningsmetoder för att öka förståelsen i metallens beteende. Vi arbetar även inom ramen för nationella och internationella projekt med bredare grundläggande frågeställningar där materialtillverkare och materialanvändare går samman i olika program.

Metaller och legeringar

Även om stål utgör den största delen av verksamheten arbetar vi också med andra viktiga metaller som aluminiumlegeringar, kopparlegeringar, högtemperaturmaterial, magnesiumlegeringar, nickelbaslegeringar, titanlegeringar med flera.

Kontakt och mer information