Karriär

Har du någonsin funderat på en karriär inom forskning och utveckling?


Swerims viktigaste konkurrensmedel är vår personals kunskap och kompetens. Vår vilja att ta tillvara vår personals kunskap och erfarenhet har starkt bidragit till utvecklingen av vårt institut.

Att ständigt förädla både vår verksamhet och kompetens kräver engagemang från alla i företaget när det gäller hur arbetet utförs, hur vi samarbetar och möjlighet till kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Strategisk kompetensutveckling bedrivs vanligtvis i form av forskningsprojekt. Det kan handla om att finslipa vår redan starka kompetens, utnyttja synergier mellan områden eller ta tidiga initiativ inom nya områden. Eftersom industrin är vår primära målgrupp och de flesta av våra projekt är industriellt inriktade har flera av våra medarbetare stor industriell kompetens.

Nationella och internationella nätverk

Vi arbetar i en internationell miljö och vår personal är aktiv både i nationella och internationella nätverk. Vi samordnar och deltar även i ett stort antal EU-projekt och har flera internationella uppdragsgivare. Vår ökade internationella verksamhet har attraherat ett växande antal forskare från hela världen.