Ultramodern atomiseringsanläggning

Swerim och Kanthals ultramoderna atomiseringsenhet för tillverkning och utveckling av metallpulver är en satsning som bidrar till att Sverige kan behålla sin världsledande position inom metallpulver.

‒  Samarbetet har möjliggjort en unik plattform för FoU-aktiviteter inom legerings- och pulverutveckling för hela Sverige, säger Annika Strondl, chef för pulvermaterial och additiv tillverkning vid Swerim. 

Den nya utrustningen är designad för forskning och utveckling av både material och själva atomiseringsprocessen inom pulvermetallurgiområdet. Den gör det möjligt att atomisera pulvercharger upp till cirka 85 kg, både för additiv tillverkning, formsprutning, ytbeläggningar och hetisostatisk presssning (HIP). Utrustningen har en hög material- och processflexibilitet, vilket skapar stora möjligheter vid utveckling av material och processer inom både additiv tillverkning och pulvermetallurgi.

Swerim har 60 års erfarenhet av pulverforskning och Kanthal är en världsledande tillverkare av industriella värmelösningar och högtemperaturmaterial baserat på pulvermetallurgi.

Produktblad för nedladdning