Restprodukt får nytt liv i gummi

Höganäs strävar ständigt efter att minimera mängden avfall. Ett steg i deras miljöarbete är att använda restprodukten tunnelugnskalk vid tillverkning av gummi.

Järnpulver kan tillverkas genom att göra så kallad järnsvamp som sedan mals till ett pulver. Järnsvampen är en porös järnprodukt som tillverkas i tunnelugnar vid Höganäs AB. Vid tillverkningen bildas även restprodukten tunnelugnskalk, TU-kalk.

TU-kalk läggs på deponi

Höganäs producerar årligen 20 000 ton TU-kalk och mycket av kalken läggs på deponi, trots att den kan användas inom andra områden.

– Eftersom restprodukten är kalkrik letar vi efter områden där den kan ersätta vanlig kalk, förklarar Björn Haase, ansvarig för icke metallprodukter på Höganäs.

TU-kalk återanvänds till gummi

Ett nytt användningsområde för Höganäs restprodukt är som fyllnadsmaterial i så kallat EPDM-gummi (etenpropengummi). Swerim har gjort studier där fyllnadsmaterialen ersatts med TU-kalk. Resultaten visade att TU-kalk ger gummit samma egenskaper som när traditionella fyllnadsmaterial används.

– Vår vinst ligger huvudsakligen i att vi undviker att deponera materialet, vilket även följer företagets vision om Zero Waste. Men vinsten blir dubbel då man även kan minska uttaget av jungfrulig kalk, avslutar Björn Haase.

EPDM-gummi

EPDM-gummi är ett syntetiskt gummimaterial som bland annat används till packningar, transportband och kylarslangar. Gummit är motståndskraftigt mot åldring, väder, ozon och höga temperaturer. Fyllnadsmaterial tillsätts för att sänka kostnader samt förbättra mekaniska egenskaper. Exempel på fyllnadsmaterial är kimrök, kalk och krita.