Kontakt

Lättare bilar med nya fogningsmetoder

Lagkrav på minskade utsläpp och jakten på lättare bilar får fordonsindustrin att tänka i nya banor. Volvos mål är att minska vikten på sina karosser med 60 kilo och tar Swerim till hjälp för att uppnå detta.

För att kunna minska utsläppen måste fordon bli lättare och mer effektiva. Detta uppnås bland annat genom att använda lätta material såsom fiberarmerad polymer eller aluminium.

Nya metoder för materialkombinationer

Materialen måste dock gå att kombinera med befintliga material i karossen, men traditionella fogningsmetoder fungerar dåligt när materialen till exempel har olika smältpunkt. Nu behövs nya metoder som klarar av att foga svårare kombinationer av material, så kallad hybridfogning.

Swerim har undersökt olika fogningsmetoder och bland annat utvärderat produktivitet och hållfasthet efter fogning. Man har även undersökt de användningsområden där metoderna fungerar bäst eller anpassat metoden för en speciell applikation. Flera av de utvärderade metoderna används i dag av biltillverkare, till exempel Audi.

Rätt material för lätt produkt

Målet med Swerim arbete är att möjliggöra kombinationer av material för att få egenskaper eller vikt som annars inte skulle uppnås. Lägre vikt på en bilkaross gör till exempel bilen mer bränslesnål.

Volvo Cars är ett av de företag som har varit delaktiga i projektet. Johnny Larsson, teknisk specialist, berättar att mixade materialkombinationer kommer att vara nödvändiga för att ytterligare minska vikten hos karosserna.

– Vår målsättning är att nå 60 kilo lättare karosser i vår nästa generation av personbilar. För att kunna uppfylla detta kommer vi att basera våra konstruktioner på relevant process- och egenskapsdata som tagits fram i olika Swerim-projekt, säger Johnny Larsson.