Kompakt laserteknik – smart återvinning av aluminium

Mer än 70 miljoner ton aluminium produceras globalt varje år och efterfrågan ökar allt mer. Återvinning är därför ett fokusområde. Swerim utvecklar en laserteknik för analys som är banbrytande för en kostnadseffektiv process.

Framställningsprocessen för de ton aluminium som produceras årligen är mycket energikrävande. För framställning av ett ton metall ur råvaran bauxit åtgår närmare 15 000 kWh elektrisk energi.

Återvinning av metallen är därför ett högt prioriterat område som ger stora energibesparingar. Energiförbrukning för återvinning av aluminium är bara fem procent av den energi som normalt krävs för framställning av primäraluminium.

Laser effektiviserar skrotsortering

Dagens teknik för skrotsortering som separerar metaller klarar dock inte av att separera de olika legeringarna. Med stora flöden behövs en snabb kemisk analys för att effektivisera processen och minska behovet av kostnadskrävande utspädning och tillsatser i aluminiumtillverkningen.

Swerim har tillsammans med Acreo Swedish ICT utvecklat en applikation för laserteknik som har stor potential, speciellt för analyser av stora flöden av material. Just nu pågår samarbete med partners i Kina, Brasilien och Europa. Tekniken ger en tillräckligt noggrann analys som definierar aluminiumskrot i realtid.

Minskad energianvändningg och ökad merförsäljning

Det blir en stor kostnadsbesparing i och med att man kan förenkla och rentav ta bort flera steg i tillverkningsprocessen. I förlängningen ger det både en stor energibesparing och merförsäljning för aluminiumindustrin. Tekniken kan användas även i andra industriella  applikationer där man behöver snabb kemisk analys.

− Nästa steg är att kompaktera och integrera tekniken med automatiserade lösningar för själva sorteringen, säger Jonas Petersson.