En ny generation partikelanalyser för metallpulver

Swerim kombinerar dynamisk bildanalys och mätning av pulvrets flytbeteende. Det ger förståelse för hur metallpulvrets egenskaper påverkar slutprodukten. Ett högaktuellt användningsområde är 3D-printning.

I pulverbaserade tillverkningsprocesser av metalliska komponenter fungerar olika pulver på olika sätt. För effektiv produktion och bästa produktkvalitet krävs kunskap och förståelse för hur metallpulvrets partikelform och fördelning av partikelstorlek påverkar processen.

Kvalitetsbrister undviks med pulveranalys

Det är bland annat viktigt hur pulvret rinner, hur det packas och hur friktionen ser ut mellan partiklarna. En snabb och säker kvalitetsgranskning är därför av största vikt.

Med en pulveranalysutrustning erbjuder Swerim förbättrad kvalitetskontroll av fina metallpulver. Utrustningen är baserad på dynamisk bildanalys, en metod som kan genomföra kvalitetskontroll inom ett betydligt snävare område än tidigare. I förlängningen innebär det att företag undviker stora utgifter som exempelvis kassationer orsakade av kvalitetsbrister.

Ökad relevans vid växande 3D-tillverkning

Parallellt utvärderas olika pulvers flytegenskaper i torrt tillstånd med en avancerad pulverreometer. Den mäter bl a vilken energi som krävs för att förflytta pulvret, ger ett mått på friktionen mellan partiklar, och utvärderar hur pulvret packas. Kombinationen av dynamisk bildanalys och pulverreometri har visat sig vara mycket användbar och kan användas för i princip alla typer av pulvermaterial. 

– Just nu är 3D-printning ett högaktuellt och expansivt område där pulveregenskaperna är viktiga för funktion och slutliga materialegenskaper. Metoden används exempelvis för tillverkning av metalliska komponenter inom fordons- och flygindustrin samt för bioimplantat, säger Annika Strondl.