Forskning för en hållbar framtid

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.

Kalender

Datum Event Typ Stad
23 oktober, 2024 Swerim Day 2024 Seminarium Stockholm